ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΑΝΕΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με το σύστημα «έξυπνο σπίτι» μπορείτε να ενεργοποιήσετε η να απενεργοποιήσετε μέσα από το κινητό σας τηλέφωνο πολλές λειτουργίες του σπιτιού σας, όπως να ρυθμίζετε την θέρμανση, να κλείνετε την παροχή ρεύματος σε κάποια συσκευή που αφήσατε ανοιχτή, να βάζετε σε λειτουργία τον θερμοσίφωνα πριν φτάσετε στο σπίτι, η να ανάβετε τα εξωτερικά φώτα του σπιτιού. Όταν απουσιάζετε από το σπίτι μπορείτε να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε συσκευές του σπιτιού ( π.χ. Φώτα ) , για να δίνετε ακόμη η εντύπωση ότι το σπίτι κατοικείται. Όταν θέλετε να επιστρέψετε στο σπίτι μπορείτε να ενεργοποιήσετε από πριν την θέρμανση η τον κλιματισμό, τον θερμοσίφωνα η άλλες οικιακές συσκευές ( φώτα κ.λπ.). Με το «έξυπνο σπίτι» έχετε μια σωστή διαχείριση όλων των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων με σημαντική μείωση στην κατανάλωση ενέργειας ( θέρμανση , κλιματισμός, φώτα κ.λπ.) πετυχαίνοντας έτσι οικονομία.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚιΕΣ

  • Έλεγχος για την θέρμανση
  • Έλεγχος για τον κλιματισμό
  • Έλεγχος των οικιακών συσκευών
  • Έλεγχος των φώτων
  • Έλεγχος της πυρανίχνευσης
  • Έλεγχος για τη διαρροή του νερού
  • Έλεγχος των συστημάτων ασφαλείας