Η μηχανική όραση, γνωστή και ως βιομηχανική επεξεργασία εικόνας, είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη βελτιστοποίηση και την αυτόματη παρακολούθηση των διαδικασιών παραγωγής, γνωστή και ως Βιομηχανία 4.0 (Industry 4.0). Η βιομηχανία 4.0 ενισχύει αυτό που ονομάστηκε "έξυπνο εργοστάσιο". Μέσα σε δομημένα έξυπνα εργοστάσια, τα κυβερνο-φυσικά συστήματα παρακολουθούν και εποπτεύουν τις φυσικές διαδικασίες, δημιουργούν ένα εικονικό αντίγραφο του φυσικού κόσμου και παίρνουν αποκεντρωμένες αποφάσεις είτε συνεργάζονται με ανθρώπους σε πραγματικό χρόνο. Παρακάτω αναφέρονται βιομηχανικοί τομείς όπου ήδη χρησιμοποιείται η μηχανική όραση ως εργαλείο βελτίωσης και επιτάχυνσης των διαδικασιών:

επιθεωρηση φιαλΗσ/σκευουσ

Ο έλεγχος της διαδικασίας γίνεται συνήθως εν κινήσει καθώς έχουμε μεγάλους όγκους και υψηλή ταχύτητα. Η επιθεώρηση περιλαμβάνει: μέτρηση διαστάσεων, έλεγχος υπαρξης πώματος, ημερομηνίας λήξης, σωστής τοποθέτησης ταμπέλας, barcode και πληρότητα περιεχομένου.

επιθεωρηση συσκευασιασ

Κύριο μέλημα του έλεγχου είναι να διασφαλίσει την απαιτουμένη σφράγιση της συσκευασίας με την εύρεση πιθανών ανοιγμάτων, την σωστή τοποθέτηση της ταμπέλας του παραγωγού και την σωστή κατηγοριοποίηση του αντικειμένου (έλεγχος barcode).

επιθεωρηση επιφανειασ

Η εύρεση σφαλμάτων όπως ρωγμές ή αστοχίες είναι πολύ σημαντική στην επιθεώρηση επιφανειών. Όπως γίνεται αντιληπτό με την χρήση κάμερας μπορούμε να έχουμε συνεχόμενο έλεγχο ακόμη και σε χιλιόμετρα τρεχούμενου υλικού

επιθεωρηση ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Με την επιθεώρηση από κάμερα δίνεται μια ακόμη δικλείδα ασφαλείας προς τους παραγωγούς όσον αφορά την ποιότητα και την συντηρηση. Χαρακτηριστικά του έλεγχου είναι οι σωστές διαστάσεις και όψη του τροφίμου σύμφωνα με τα απαιτούμενα πρότυπα.