ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ PLC - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ SCADA - ΟΔΗΓΗΣΗ SERVO ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ


Σας παρέχουμε πλήρη μελέτη της εφαρμογής.
Σχεδιασμό, επιλογή, προμήθεια υλικών, προγραμματισμό, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργιά της συνολικής εφαρμογής.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ PLC

Οι προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές PLC έχουν ευελιξία επέκτασης οποιαδήποτε στιγμή, έχοντας την δυνατότητα να προστεθούν επιπλέον είσοδοι και έξοδοι καθώς και μονάδες επικοινωνίας, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις οι οποίες καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις. Έχουν την δυνατότητα να επιδεχθούν από μια τεράστια ποικιλία προϊόντων με διαφορετικές επιδόσεις ανάλογα με τις εφαρμογές που πρέπει να υλοποιηθούν.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ SCADA

Τα Συστήματα εποπτικού ελέγχου χειρισμών και συλλογής δεδομένων γνωστά ως SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) που θεωρούνται απαραίτητα εργαλεία σε σύγχρονα συστήματα αυτοματισμού. Σας παρέχουμε τον προγραμματισμό οθονών και σταθμών Scada. Σύγχρονα συστήματα Scada, ενσωματωμένα σε τεχνολογίες Internet, παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τις βιομηχανικές διεργασίες σε πραγματικό χρόνο (real time). Τα συστήματα SCADA αποτελούν την εποπτεία της παραγωγής, παρακολουθούν και καταγράφουν συνεχώς όλες τις κρίσιμες παραμέτρους της παραγωγικής διαδικασίας, για την επίτευξη εποπτείας σε πραγματικό χρόνο. Περιλαμβάνουν απεικόνιση σε μιμικά διαγράμματα όλης της διεργασίας της παραγωγής, ενδείξεις των τιμών, των μετρούμενων μεγεθών, συνεχή συλλογή και αποθήκευση και γνωστοποίηση σφαλμάτων (Alarms).

ΟΔΗΓΗΣΗ SERVO ΚΙΝΗΤΉΡΩΝ

Η εταιρεία μας σας προσφέρει την δυνατότητα του Προγραμματισμόυ PLC για οδήγηση Servo κινητήρων για εφαρμογές όπως οι εργαλειομηχανές, οι εξοπλισμοί εκτύπωσης, συσκευασίας, κλωστοϋφαντουργίας, οι εξοπλισμοί επεξεργασίας λέιζερ, ρομπότ και γενικά στις αυτοματοποιημένες γραμμές παραγωγής. Οι σερβοκινητήρες αποτελούν το βασικό στοιχείο ενός συνολικού συστήματος αυτοματισμού που επιτελεί motion control. Στο συνολικό σερβοσύστημα εντάσσονται εκτός από το σερβοκινητήρα και το PLC και ο servodrive που αποτελεί τον ενδιάμεσο κρίκο μεταξύ του PLC και του σερβοκινητήρα. Η ακρίβεια της οδήγησης που μπορούμε να παρέχουμε φτάνει το 1/1388 της μοίρας της περιστροφής του άξονα του Servomotor!!